Виктор Качалин

стихи и графика


1st
08:25 am: * * *
2nd
05:47 pm: *
3rd
05:37 pm: * * *
06:54 pm: Томас Венцлова  1 comment
4th
01:18 am: * * *
5th
12:15 am: *
6th
12:12 am: *  3 comments
12:36 am: * * *
01:18 pm: * * *
11:07 pm: Сквозь Дон
7th
11:12 pm: * * * * * * * * *
8th
12:12 am: * * * * * * * * *  1 comment
10:38 am: *  1 comment
9th
12:14 am: Олень (свет)
02:21 am: Ожог
07:01 pm: * * *
10th
01:09 am: Ночью на Самсона
02:06 am: Из "Книги Часов"  2 comments
01:26 pm: Олег Копылов  1 comment
09:40 pm: * * *  1 comment
11th
12:31 am: * * *
03:16 am: * * *
12th
12:26 am: Фотограф Аксинтэ
12:07 pm: Ворон
04:24 pm: Инга Кузнецова
05:31 pm: *
07:25 pm: Александр Пылькин
10:11 pm: Олень (наскальный)
14th
04:11 pm: Сны
10:03 pm: * * *
15th
12:10 am: * * *
16th
10:29 pm: Разговор фынхуана, цилиня и птиц  1 comment
10:31 pm: * * *
17th
12:27 am: *  1 comment
11:09 pm: * * *
18th
02:06 am: * * *
19th
12:16 am: Ева
20th
12:03 am: * * *
21st
12:17 am: *
12:21 am: * * *
03:21 pm: Врата
22nd
12:39 am: * * *
08:37 pm: Лейли поёт единорогу
10:12 pm: * * *
10:14 pm: *
24th
01:29 pm: * * *
06:09 pm: * * *
25th
12:05 am: Барс
26th
12:49 am: * * *
02:16 am: Молитвы  1 comment
10:56 pm: * * *
27th
12:42 am: * * *
10:14 pm: *
29th
12:05 am: * * *
02:36 pm: Из старых, зааминенных запасов
03:14 pm: Ян Бруштейн
04:01 pm: *
30th
05:21 pm: 30 июля
07:02 pm: * * *
10:10 pm: *
11:59 pm: * * *
?

Log in

No account? Create an account