?

Log in

No account? Create an account

Виктор Качалин

стихи и графика


1st
12:19 am: * * *
2nd
08:38 pm: Август. Муравьиная книжица
10:55 pm: * * *
3rd
12:13 am: Симург и Соломон
05:56 pm: * * *
4th
12:19 am: *
09:51 am: * * *
10:18 pm: *   1 comment
6th
05:36 am: Ветер в конце времён
03:51 pm: * * *  2 comments
8th
10:58 pm: * * *
11th
01:24 am: * * *
10:45 pm: * * *
12th
08:55 pm: Отделённые по спирали...
11:30 pm: *
13th
07:35 pm: * * *
10:21 pm: * * *
14th
06:32 pm: Книга огня
15th
12:28 am: * * *  2 comments
16th
01:22 am: * * *
18th
12:21 am: Вечеря
12:55 am: * * *
19th
06:39 pm: * * *
06:49 pm: *
09:12 pm: * * *
20th
08:32 pm: * * *
21st
12:27 am: * * *
22nd
12:21 am: * * *
11:38 am: *
03:35 pm: * * *
08:57 pm: * * *
11:04 pm: * * *
24th
05:05 pm: * * *
06:30 pm: *   2 comments
25th
12:51 am: * * *
26th
09:03 am: * * *
28th
03:39 pm: *
30th
08:42 pm: *
11:21 pm: *   2 comments